Θέσεις Εργασίας

  1. Πρακτική άσκηση

Ζητείται τελειόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ για πρακτική άσκηση.
Πληροφορίες: Σαλμάς Άγγελος, Τηλ: 2321058667 & 6978108000 email: aggelos.salmas@gmail.com

 

2.Τοπογράφος Μηχανικός

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για συνεργασία ή Part Time εργασία από τεχνικό γραφείο με έδρα την Σέρρες.
Επιθυμητή γνώση Γεωδαιτικού σταθμού και GPS για μετρήσεις – επιλύσεις πολυγωνομετρικών – τριγωνομετρικών δικτύων, Γνώση Η/Υ, Ms Office, AutoCAD, λογισμικών τοπογραφικών εφαρμογών,
Πληροφορίες: Σαλμάς Άγγελος, Τηλ: 2321058667 & 6978108000 email: aggelos.salmas@gmail.com