Νέοι Συνεργάτες

Ζητούνται νέοι συνεργάτες μηχανικοί

  • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

Πληροφορίες: Σαλμάς Άγγελος, τηλ: 6978108000 email: aggelos.salmas@gmail.com

  • Πολιτικοί Μηχανικοί

Πληροφορίες: Σαλμάς Άγγελος, τηλ: 6978108000 email: aggelos.salmas@gmail.com

  • Τοπογράφοι Μηχανικοί
Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για συνεργασία ή Part Time εργασία από τεχνικό γραφείο με έδρα την Σέρρες.
Επιθυμητή γνώση Γεωδαιτικού σταθμού και GPS για μετρήσεις – επιλύσεις πολυγωνομετρικών – τριγωνομετρικών δικτύων,
Γνώση Η/Υ, Ms Office, AutoCAD, λογισμικών τοπογραφικών εφαρμογών, Τηλ: 2321058667 & 6978108000