Λογισμικό

TopoSalmas

Λογισμικό Τοπογραφικών Εφαρμογών

Tο Λογισμικό Τοπογραφικών Εφαρμογών Toposalmas έχει κατασκευαστεί από τον Σαλμά Άγγελο, Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε. σε Visual Basic 6, ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 2003 για να καλύψει τις ανάγκες κάποιων συναδέλφων και από τότε εξελίσσεται συνεχώς.

Παρέχει πλήθος εργαλείων για τον υπολογισμό τοπογραφικών προβλημάτων, για την σχεδίαση στο AutoCAD, εργαλεία για την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων από το AutoCAD, καθώς επίσης εργαλεία επίλυσης

Κεντρική οθόνη εφαρμογής TopoSalmas

 

 

Ταχυμετρία

Λογισμικό επίλυσης και σχεδίαση

 

tahimetria

Η Ταχυμετρία είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα που λειτουργεί σε περιβάλλον Windows. Στόχος του είναι η αυτοματοποίηση της επεξεργασίας και επίλυσης αρχείων μετρήσεων υπαίθρου μέχρι και την φάση της παραγωγής αρχείων συντεταγμένων ή σχεδίων (drawings) του AutoCAD. Παρέχει πλήθος επιλύσεων: όλοι οι τύποι οδεύσεων, πολλαπλές εμπροσθοτομίες και οπισθοτομίες, επίλυση τριγωνισμού και χωροστάθμισης με Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων (Μ.Ε.Τ.), ταχυμετρία, χάραξη. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα μετατροπής μεμονωμένων συντεταγμένων ή ολόκληρων αρχείων συντεταγμένων με πολυωνυμικούς μετασχηματισμούς που προκύπτουν από ομόλογα σημεία, ή να τις μετατρέψει απευθείας από το HATT στο ΕΓΣΑ’87 και αντίστροφα. Οι επιλύσεις, παρουσιάζονται σε μορφή εντύπων στο χρήστη έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των αποτελεσμάτων. Κατά τη λύση του κάθε προβλήματος ελέγχονται οι τιμές των ανεκτών σφαλμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΠΔ 696/74 και επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα. Η επικοινωνία με το AutoCAD είναι πιο απλή από ποτέ καθώς κατά την αποθήκευση ή την εισαγωγή σημείων η Ταχυμετρία μπορεί να ραπορτάρει ή να εισάγει σημεία από το AutoCAD. Η Ταχυμετρία μπορεί να δημιουργήσει διαγράμματα οδεύσεων, πίνακες συντεταγμένων.

 

Leica Geo Office tools (Πλήρες λογισμικό υποστήριξης οργάνων της Leica)

leica-geo-office

Το Leica Geo Office tools είναι λογισμικό για την διαχείριση δεδομένων από Γεωδαιτικούς σταθμούς, GPS και ψηφιακούς  χωροβάτες.

Το Leica Geo Office είναι σχεδιασμένο με  Windows™ interface.

Περιλαμβάνει λειτουργίες όπως:

  • Data Management TPS-GPS-DNA
  • View and Edit
  • Flexible Reporting
  • Flexible Import and Export
  • Tools for GPS, TPS and levels
  • Import και Georeferencing Εικόνας

.

Topolisp

Το topolisp αναπτύχθηκε σε AutoLISP και απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με τη σχεδίαση τοπογραφικών

διαγραμμάτων.  Προαπαιτεί οποιοδήποτε AutoCAD αφού δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια σειρά εξειδικευμένων υποπογραμμάτων που εγκαθίστανται σε AutoCAD.

Η ιδιαιτερότητα του TOPOLISP σε σχέση με άλλα προγράμματα είναι το γεγονός ότι το πρόγραμμα βελτιώνεται και εξελίσσεται με τις υποδείξεις και τις ιδέες των χρηστών του, με στοχευμένες εφαρμογές, σχεδιασμένες με πλήρη επίγνωση των αναγκών της αγοράς, δεδομένου ότι σχεδιάζονται κατόπιν εικοσαετούς πείρας τοπογράφου μηχανικού – ελεύθερου επαγγελματία. Όλες οι εφαρμογές ξεκίνησαν ως εργαλεία για την κάλυψη καθημερινών αναγκών στη σχεδίαση τοπογραφικών διαγραμμάτων.

 

Building Sign 2019

Η εφαρμογή Building Sign, είναι ένα καινοτόμο εργαλείο λογισμικού κατασκευασμένο ειδικά για μηχανικούς, που αναλαμβάνει την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και διανυσματικών αρχείων. Ο σχεδιασμός της εφαρμογής λαμβάνει υπόψη τόσο την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2216/B’/14-6-2018, με την οποία ενεργοποιείται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο, όσο και την υπουργική απόφαση «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών», στην οποία ορίζεται ότι μηχανικός θα πρέπει να έχει τη δική του ψηφιακή υπογραφή προκειμένου να χρησιμοποιεί το σύστημα e-Άδειες. Έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται πολλές ψηφιακές υπογραφές (tokens USB) ταυτόχρονα  και να υπογράφει μαζικά τα έγγραφα που επιλέγετε. Επιπλέον υποστηρίζει αυτόματα την υπογραφή ενός εγγράφου από ομάδα μηχανικών.Η εφαρμογή παρέχει απεριόριστη ευελιξία τόσο για τη θέση της ψηφιακής υπογραφής, όσο και τη μορφή της. Συγκεκριμένα μπορείτε να τοποθετήσετε την υπογραφή σε μια από τις προκαθορισμένες θέσεις του προγράμματος ή σε μια συγκεκριμένη θέση που θα επιλέξετε, να υπογράψετε με ελληνικό ή λατινικό όνομα και με τους τίτλους που θα επιλέξετε.