Αρχείο καταγραφής και οργάνωσης αγροτεμάχιων σε KML.

Σας βοηθάμε να έχετε άμεση εικόνα από όλα τα αγροτεμάχια που εκμεταλλεύεστε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο με την εφαρμογή Google Earth ευκολά και άμεσα έχετε πληροφορίες όπως:

  • Αριθμός αγροτεμάχιου
  • Διανομή αγροτεμάχιου
  • ΚΑΕΚ αγροτεμάχιου
  • ΑΤΑΚ αγροτεμάχιου
  • Εμβαδο αγροτεμάχιου

Αρχείο καταγραφής και οργάνωσης αγροτεμάχιων σε KML