Προς Κατασκευαστικές εταιρείες

kat1

Με εμπειρία από το 2008 στην κατασκευή Δημοσίων Έργων (κυρίως σε έργα οδοποιίας της Εγνατίας οδού) προσφέροντας τις υπηρεσίες μας στις μεγαλύτερες κατασκευάστηκες  εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με σύμμαχο τον πλήρες τοπογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες.

Τοπογραφική Υποστήριξη Εργοταξίων

 • Σταδιακές αποτυπώσεις χωματουργικών εργασιών.
 • Επιμετρήσεις – εμβαδομετρήσεις – ογκομετρήσεις.
 • Δίκτυα οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου.
 • Σχεδιαστική υποστήριξη: (As-built) οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, διατομές.
 • Χαράξεις οριζοντιογραφικές-υψομετρικές.
 • Χάραξη θεμελίων, κτιριακών εγκαταστάσεων, περιβάλλον χώρου
 • Χαράξεις οδοποιίας, υδραυλικών και λιμενικών έργων
 • Χαράξεις φωτοβολταϊκών σταθμών
 • Χαράξεις αιολικών πάρκων
 • Χαράξεις οπτική ίνας

Αποτυπώσεις ειδικού χαρακτήρα

 • Αποτυπώσεις μνημείων
 • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις (κατόψεις, όψεις)
 • Βιομηχανικές αποτυπώσεις ακριβείας
 • Αποτυπώσεις οπτικής ίνας
 • Έλεγχος μικρομετακινήσεων
 • Εσωτερικών χώρων

Εναέρια Χαρτογράφηση

 • Φωτογραμμετρική αποτύπωση.
 • Παραγωγή oρθοφωτοχαρτών.
 • Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων.

Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων (Κατοικίες, επαγγελματικα, βιομηχανικά-βιοτεχνικά ακίνητα)

Μελέτες Αξιοποίησης Ακινήτων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικού

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει να σας εξυπηρετήσει επιστημονικά, γρήγορα και ολοκληρωμένα.  Η έδρα μας βρίσκεται στο Νομό Σερρών αλλά εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές στη Βόρειο Ελλάδα. Μην διστάσετε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας ή να μας καλέσετε και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.