Προς Τεχνικά γραφεία – μελετητικές εταιρείες

Τοπογραφικά Διαγράμματα

 • Έκδοσης οικοδομικής αδείας.
 • Καθορισμού αιγιαλού & παραλίας.
 • Κατάτμησης οικοπέδων – αγροτεμαχίων.
 • Οριοθέτησης οικοπέδων – αγροτεμαχίων.
 • Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής
 • Συμβολαίου – μεταβιβάσεων.
 • Χάραξης ρυμοτομικών – οικοδομικών γραμμών.

Υποστήριξη μελετών

 • Αποτυπώσεις, Υψομετρίες.
 • Απόδοση ψηφιακού μοντέλου εδάφους – ισοϋψείς.
 • Σχεδιαστική υποστήριξη: οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, διατομές.
 • Τριγωνισμοί – συνορθώσεις δικτύων.
 • Οριοθετήσεις – Χαράξεις.
 • Γεωαναφορά εικόνων – χαρτών.
 • Ψηφιοποίηση σχεδίων – χαρτών.
 • Αρχειοθέτηση σχεδίων – χαρτών.

Αποτυπώσεις ειδικού χαρακτήρα

 • Αποτυπώσεις μνημείων
 • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις (κατόψεις, όψεις)
 • Βιομηχανικές αποτυπώσεις ακριβείας
 • Αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων
 • Ίδρυση και παρακολούθηση δικτύων μικρομετακινήσεων
 • Μετρήσεις φωτοσταθερών για την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών
 • Αποτυπώσεις σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας
 • Αποτυπώσεις οπτικής ίνας, as built

Εναέρια Χαρτογράφηση

 • Φωτογραμμετρική αποτύπωση.
 • Παραγωγή oρθοφωτοχαρτών.
 • Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων.

Χαρτογραφήσεις

 • Χαρτογράφηση δρόμων, μονοπατιών, διαδρομών.
 • Χαρτογράφηση κάλυψης και χρήσεις γης.
 • Συλλογή γεωγραφικών δεδομένων.
 • Σύνταξη θεματικών Χαρτών
 • Σύνταξη χαρτών θέσης επιχείρηση ή οργανισμού.

Ανευρέσεις – Εντοπισμός οικοπέδων

Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων (Κατοικίες, επαγγελματικα, βιομηχανικά-βιοτεχνικά ακίνητα)

Μελέτες Αξιοποίησης Ακινήτων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικού

Δωρεάν τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών

Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα λογισμικού και εξοπλισμού

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει να σας εξυπηρετήσει επιστημονικά, γρήγορα και ολοκληρωμένα.  Η έδρα μας βρίσκεται στο Νομό Σερρών αλλά εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές στη Βόρειο Ελλάδα. Μην διστάσετε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας ή να μας καλέσετε και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.