Ο πιο εύκολος τρόπος για Εξαγωγή HashCode από αρχείο DXF

Με την νέα φόρμα για Εξαγωγή Hashcode από αρχείο DXF και αποθήκευση σε αρχείο PDF για την ψηφιακή υπογραφή των τοπογραφικών διαγραμμάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ο πιο εύκολος τρόπος για Εξαγωγή Hashcode δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση, επιλέγουμε το αρχείο DXF με το τοπογραφικό προς υπογραφή και το πρόγραμμα υπολογίζει το  Hashcode (αλγόριθμο SHA512) και το  αποθηκεύει…