Αναβαθμίσεις-προσθήκες-αλλαγές

TopoSalmas / Αναβαθμίσεις-προσθήκες-αλλαγές

TopoSalmas 2023.101

Εξαγωγή Hash Code(SHA-512) από DXF

Εξαγωγή Hash Code(SHA-512) από DXF

Αυτόματη εξαγωγή  Hash Code(SHA-512) από DXF και αποθήκευση σε PDF

Εξαγωγή Hash Code από αρχείο DXF και αποθήκευση σε αρχείο PDF για την ψηφιακή υπογραφή των τοπογραφικών διαγραμμάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Ο πιο εύκολος τρόπος για Εξαγωγή Hashcode δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση, επιλέγουμε το αρχείο DXF με το τοπογραφικό προς υπογραφή και το πρόγραμμα υπολογίζει το  Hashcode (αλγόριθμο SHA512) και το  αποθηκεύει  σε αρχείο PDF έτοιμο για ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στις  ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κτηματολογίου.

TopoSalmas 2022.216

1. Προσθήκη ελέγχου σε όλες τις φόρμες καταχωρίσεις συντεταγμένων

προσθήκη ελέγχου σε όλες τις φόρμες καταχωρίσεις συντεταγμένων για την αυτόματη αλλαγή του κόμματος (,) σε τελεία(.) έτσι ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα στην πληκτρολογήσει συντεταγμένων στο πρόγραμμα

2. Προσθήκης στη φόρμας Εισαγωγή σημείων (Ραπορτάρισµα) τη επιλογή από το μενού για εισαγωγή για σημείων από αρχεία ascii της μορφής (Χ,Υ)

Εισαγωγή στο AutoCAD από αρχεία ascii της μορφής (Χ,Υ)
448769.9999,4546782.0202
448772.1347,4546784.6578
448771.4333,4546785.2184
448721.6687,4546825.7670
448707.0339,4546807.6064
448711.9284,4546803.7044
448757.1213,4546767.6750

3. Προσθήκη της Επιλογής Polyline για αρίθμηση των κορυφών της (αρίθμηση κοινών κορυφών)

όταν έχουμε ένα γεωτεμάχιο και θέλουμε να κάνουμε κατάτμηση, κάνουμε αρίθμηση κορυφών στο αρχικό γεωτεμάχιο και επιλέγουμε τα νέα τμήματα μετά το πρόγραμμα αναγνωρίζει και δεν κάνει νέα αρίθμηση αλλά παίρνει την αρίθμηση από το αρχικό γεωτεμάχιο.

 

TopoSalmas 2020.226.8

1. Προσθήκης φόρμας “Διόρθωση πλευράς από διανομή με ορόσημα σε AutoCAD”

με το νέο εργαλείο γίνεται ποιο εύκολα και γρήγορα η επίλυση, επιλέγουμε από το AutoCAD τα ορόσημα αρχής και τέλους και το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα το μήκος της πλευράς, στην συνέχεια εισάγουμε τις πλευρές (έως 20) και τέλος επιλέγουμε επίλυση και εισαγωγή στο AutoCAD, το πρόγραμμα διορθώνει τις πλευρές και εισάγει τα σημεία της κάθε πλευράς στο AutoCAD

Διόρθωση πλευράς από διανομή με ορόσημα σε AutoCAD

Διόρθωση πλευράς από διανομή με ορόσημα σε AutoCAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Προσθήκης στη φόρμας Εργαλεία απόδοσης στο AutoCAD, γραμμη Layer απόδοσης

Επιταχύνουμε την διαδικασία της απόδοσης μέσα από την νέα γραμμή επιλέγουμε άμεσα το Layer που θέλουμε για να σχεδιάσουμε μια Polyline

Εργαλεία απόδοσης στο AutoCAD

Εργαλεία απόδοσης στο AutoCAD

 

 

 

 

 

3. Ενημέρωση της φόρμας Υπολογισμός –  πύκνωση υψόμετρων σε ευθεία με πληκτρολόγηση

Υπολογισμός –  πύκνωση υψόμετρων σε ευθεία με πληκτρολόγηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ενημέρωση της φόρμας Ακτινωτή Χωροστάθμηση

Ακτινωτή Χωροστάθμηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ενημέρωση της φόρμας Δημιουργία Λίστας Σημείων Από AutoCAD

Δημιουργία Λίστας Σημείων Από AutoCAD