Αναβαθμίσεις-προσθήκες-αλλαγές

TopoSalmas / Αναβαθμίσεις-προσθήκες-αλλαγές

TopoSalmas 2020.XXX

1.Προσθήκης στη φόρμας Εισαγωγή σημείων (Ραπορτάρισµα) τη επιλογή από το μενού για εισαγωγή για σημείων από αρχεία ascii της μορφής (Χ,Υ)

Εισαγωγή στο AutoCAD από αρχεία ascii της μορφής (Χ,Υ)
448769.9999,4546782.0202
448772.1347,4546784.6578
448771.4333,4546785.2184
448721.6687,4546825.7670
448707.0339,4546807.6064
448711.9284,4546803.7044
448757.1213,4546767.6750

 

TopoSalmas 2020.226.8

1. Προσθήκης φόρμας “Διόρθωση πλευράς από διανομή με ορόσημα σε AutoCAD”

με το νέο εργαλείο γίνεται ποιο εύκολα και γρήγορα η επίλυση, επιλέγουμε από το AutoCAD τα ορόσημα αρχής και τέλους και το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα το μήκος της πλευράς, στην συνέχεια εισάγουμε τις πλευρές (έως 20) και τέλος επιλέγουμε επίλυση και εισαγωγή στο AutoCAD, το πρόγραμμα διορθώνει τις πλευρές και εισάγει τα σημεία της κάθε πλευράς στο AutoCAD

Διόρθωση πλευράς από διανομή με ορόσημα σε AutoCAD

Διόρθωση πλευράς από διανομή με ορόσημα σε AutoCAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Προσθήκης στη φόρμας Εργαλεία απόδοσης στο AutoCAD, γραμμη Layer απόδοσης

Επιταχύνουμε την διαδικασία της απόδοσης μέσα από την νέα γραμμή επιλέγουμε άμεσα το Layer που θέλουμε για να σχεδιάσουμε μια Polyline

Εργαλεία απόδοσης στο AutoCAD

Εργαλεία απόδοσης στο AutoCAD

 

 

 

 

 

3. Ενημέρωση της φόρμας Υπολογισμός –  πύκνωση υψόμετρων σε ευθεία με πληκτρολόγηση

Υπολογισμός –  πύκνωση υψόμετρων σε ευθεία με πληκτρολόγηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ενημέρωση της φόρμας Ακτινωτή Χωροστάθμηση

Ακτινωτή Χωροστάθμηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ενημέρωση της φόρμας Δημιουργία Λίστας Σημείων Από AutoCAD

Δημιουργία Λίστας Σημείων Από AutoCAD