Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων με εκπτώσεις έως τον Απρίλιο του 2019

Με τροπολογία δίνεται παράταση των προθεσμιών για τις εκπτώσεις του προστίμου
Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων με εκπτώσεις έως τον Απρίλιο του 2019

Έως τις 9 Οκτωβρίου 2018 παρατείνεται η έκπτωση του 20% για όσους πολίτες θέλουν να υποβάλλουν φάκελο για τακτοποίηση αυθαιρέτου στον νόμο 4495/17. Ειδικότερα, οι μειώσεις και επιβαρύνσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου και η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής μειώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) κατά 20%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του 4495/17
έως τις 8.10.2018,
β) κατά 10%, αν το αυθαίρετο υπαχθεί στο νόμο από τις 9.10.2018 έως τις 8.4.2019,
γ) κατά 10% αν ο αυθαιρετούχος υποβάλει μελέτη στατικής επάρκειας, οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας (προβλεπόταν ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής).
Αντίστοιχα, το πρόστιμο αυξάνεται για όσους δεν υποβάλλουν εγκαίρως φάκελο τακτοποίησης. Έτσι, για υπαγωγή στον νόμο από τις 9 Απριλίου έως τις 8 Οκτωβρίου του 2019 το πρόστιμο θα έχει καπέλο 10%. Και το ποσό, θα προσαυξάνεται κατά 20% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στον νόμο μετά τις 9 Οκτωβρίου του 2019. Προσαυξημένο κατά 10% θα πληρώσουν το πρόστιμο όσοι διατηρούν αυθαίρετα σε προστατευόμενες περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Προεδρικά Διατάγματα.
Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό” και άλλες διατάξεις».

18-05-2018  – Πηγή: tovima.gr