Προσωρινή διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΤΕΕ

Προσωρινή διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΤΕΕ

http://web.tee.gr/wp-content/uploads/

Το ΤΕΕ, προσηλωμένο στην προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών στα Μέλη του και στην Πολιτεία, έχει σχεδιάσει την μετεγκατάσταση των πληροφοριακών του συστημάτων σε νέους χώρους οι οποίοι πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές υψηλής διαθεσιμότητας και ασφαλείας. Η μετεγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί  από την Παρασκευή 16/12/2016 και μέχρι την Δευτέρα 19/12/2016 με αποτέλεσμα να προκύψουν διαστήματα κατά οποία οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες. Οι υπηρεσίες που θα επηρεαστούν θα είναι:

Το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Η Κεντρική Ιστοσελίδα
Το σύστημα MyTEE
Το Σύστημα Αμοιβών Μηχανικών
Το Σύστημα Δηλώσεων Αυθαιρέτων
Το Σύστημα Αίτησης και Επιλογής Ελεγκτών Δόμησης
Το Σύστημα Πληροφόρησης Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων και Μελετών
Ζητούμε την κατανόησή σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι το προσωπικό του ΤΕΕ θα κάνει ότι είναι δυνατόν έτσι ώστε η μετεγκατάσταση να γίνει με ασφάλεια και με την μικρότερη διάρκεια διακοπής της λειτουργίας των ανωτέρω συστημάτων

Πηγή: tee.gr